QURBANI - GRUPP A
Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.

Din Qurbani/Adahi når ut till de mest behövande i något av följande länder: Malawi, Niger, Mali, Somalia, Sir Lanka, Kenya.

Obs! För att du ska uppfylla den religiösa plikten så måste en hel qurbani doneras (minst 800 kronor).
x =