QURBANI - GRUPP B
Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.


Din Qurbani/Adahi når ut till de mest behövande i något av följande länder: Bangladesh, Nepal, Bangladesh (Rohingya flyktingar), Sudan, Pakistan, Etiopien, Afghanistan.
x =