QURBANI - GRUPP D
Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.


Din Qurbani/Adahi når ut till de mest behövande i något av följande länder: Syd Afrika, Kosovo, Jemen, Indonesien, Bosnien, Albanien, Nord Makedonien, Syrien, Irak.
x =