QURBANI - GRUPP E
Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.


Din Qurbani/Adahi når ut till de mest behövande i något av följande länder: Jordanien, Libanon, Palestina (Gaza), Syrien och Türkiye.
x =