QURBANI - GRUPP F
Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.


Din gåva går dit behoven är som störst i något av de 28 länder vi utför Qurbani/Adahi i.

Obs! För att du ska uppfylla den religiösa plikten så måste en hel qurbani doneras (minst 800 kronor).